De Raad voor de Reclame, opgericht in 1967, is samengesteld en gefinancierd door beroepsverenigingen der drie partners in de reclamecommunicatie : de ADVERTEERDERS, de COMMUNICATIEBUREAUS en de diverse RECLAMEMEDIA.

De Raad voor de Reclame heeft tot doel het bevorderen, het valoriseren en het verdedigen van de reclamecommunicatie en haar vrijheid als factor van economische expansie.

Haar leden zijn de volgende :

  • Unie Van Belgische Adverteerders (UBA),

  • Association of Communication Companies (ACC),

  • Belgian News Media,

  • Federatie van de Belgische Magazines (FEBELMAG) & Vereniging van de Uitgevers van Gratis Pers (FREE PRESS),

  • Unie Der Uitgevers van de Periodiek Pers (UPP),

  • Associatie van Exploitanten van Aanplakborden (AEA),

  • Belgische Vereniging voor Audiovisuele Media (BVAM),

  • Interactive Advertising Bureau (IAB).

De ondernemingen die lid zijn van de bij de Raad voor de Reclame aangesloten verenigingen, staan in voor het creëren en/of het verspreiden van meer dan 80% van de in België gevoerde handelsreclame.

Het is onmogelijk het imago van reclame te bevorderen zonder de ethiek in de reclamecommunicatie in acht te nemen. Daarom heeft de Raad voor de Reclame in 1974 de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame opgericht, het zelfdisciplinair orgaan van de reclamesector in Belgie.


ImageImage

ImageLa PresseImage

Image

ImageImageImage